24 Ocak 2011 Pazartesi

Kur davranışı gen ifadesini etkiliyor


Çiftleşme davranışının bilinmeyenlerinden bir kısmı açıklığa kavuşturuldu.


Yeni araştırma, meyve sineklerinin karşı cinsle etkileşime girdiklerinde bazı genlerin aktif hale geçtikleri tespit edildi. Teksas A&M Üniversitesi’nden Ginger Carney yayınlamış oldukları araştırmaya dayanarak, bu genlerin sosyal anlamda neden ve nasıl aktive edildiğini anlamanın otizm gibi rahatsızlıkların içyüzünü anlamaya da yardımcı olacağını düşünüyor.
Araştırma, Gene Robinson, Russell Fernald ve David Clayton’dan oluşan ekibin daha önce yaptığı ve genler ile davranışın adeta çift yönlü bir otoyol gibi birbirleriyle etkileşim halinde olduğunu gösteren önceki çalışmaya dayanıyor.
Yeni araştırma, göre kur davranışlarını fizyolojik açıdan çok daha güçlü bir etki mekanizmasına sahip olduklarını öne sürüyor. Carney, kiminle etkileşim içinde olduğumuza dikkat etmemizi zira seçimimizin, fizyolojik yapımızı, davranışlarımızı ve sağlığımızı beklenmedik yollardan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.
Çalışma sırasında araştırmacılar, dişilere kur yapan, diğer erkeklerle etkileşime giren ve başka hiç bir bireyle etkileşime girmeyen erkeklerin gen ifade profillerini ele almışlar. Bulgular arasında, belirli bir gen setinin her iki eşeyin de ortamda bulunmasına ya da dişi veya erkek bireylerle birarada bulunma durumuna göre cevap verdiği ifade ediliyor.
Bu sonuçların ardından sosyal anlamda ‘yükümlü’ olan bu genlere sahip olmayan mutant sinekler ele alınmış ve etkileşime girilen eşeylere bağlı olarak, ilk grupta tespit edilen davranışların ortaya çıkmadığı ve canlının farklı bir davranış şekli sergilediği gözlenmiş.
Çalışmanın yayınlanmış olduğu GENETICS dergisinin editörü Mark Johnston, araştırmanın, sosyal etkileşimleri etkileyen genetik mekanizmanın tam olarak anlaşılmasına yaklaştığımızın bir göstergesi olduğunu söylüyor, “insandaki benzer genler bir kez tanımlandığında sosyal davranışa yönelik bir çok bozukluğa ilişkin yeni tedavi yöntemleri sunacağından bunun sonuçları inanılmaz olacaktır.”
-ntvmsnbc-

0 yorum: